Nabór do kapituły Doliny Strugu

Inkubator Instytucjonalny wraz z Prezesem Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu” zaprasza do ubiegania się o  wpis do składu kapituły Doliny Strugu związku z realizacją  projektu pt. „Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji w załącznikach poniżej: