Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wpis na listę doradców "Doliny Strugu"

Prezes Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego "Dolina Strugu" informuje o możliwości ubiegania się o wpis na listę doradców "Doliny Strugu" w ramach projektu WIeloaspektowy Program Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

Doradcy „Doliny Strugu”powoływani są do świadczenia usług doradczych dla rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz przedsiębiorców (w tym osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą) z terenu Doliny Strugu (gmin: Błażowa,Chmielnik, Hyżne oraz Tyczyn) w zakresie związanym z:
 
1. produkcją żywności (w tym głównie ekologicznej lub produktów lokalnych i regionalnych);
2. produkcją rzemieślniczą dotyczącą wyrobów lokalnych i regionalnych;
3. przetwórstwem produktów spożywczych;
4. rozwijaniem działalności gospodarczej;
5. udoskonalaniem i rozszerzaniem kanałów dystrybucji i marketingu produktów
 
Szczegółowe informacje oraz regulamin wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku poniżej: