Wizyta w Dolinie Strugu przedstawicieli biura SPPW oraz Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy

            W dniu 12 września 2014 odbyło się spotkanie Prezesa RTRP „Dolina Strugu” oraz pracowników Inkubatora Instytucjonalnego z dyrektorem Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy- Rolandem Pythonem i Markusem Eggenbergerem- przedstawicielem Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy.

            Na spotkaniu został omówiony postęp realizacji projektu zaprezentowany przez kierownika programu P. Przemysława Grzebyka. Przedstawione zostały dotychczasowe osiągnięcia każdego z działań Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”   w formie prezentacji multimedialnej zawierającej wiele ciekawych zdjęć obrazujących efekty wdrażania projektu.

            Uczestnicy spotkania po jego zakończeniu udali się na wizytę w terenie na początku odwiedzając piekarnię Pana Pawła Krztonia beneficjenta naboru nr 4 następnie udając się do Pani Bogumiły Jaworskiej- właścicielki gospodarstwa agroturystycznego, w którym czekał na gości poczęstunek złożony z lokalnych tradycyjnych wyrobów. Kolejnym punktem wizyty była pasieka pszczelarska Pana Adama Wąsacza, który prezentował swoje ule oraz wyposażenie pracowni pszczelarskiej zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków szwajcarskich.

            W dalszej kolejności uczestnicy odwiedzili piekarnię Pana Mieczysława Szpunara beneficjenta naboru nr 1, który oprowadzał gości prezentując  swoje wyroby oraz zakupiony sprzęt. Jako ostatni punkt wizyty obrano nowopowstałe skrzydło Szkoły Liderów, które obecnie jest miejscem prac inwestorskich.