Darmowe szkolenia dla przedsiębiorców

Informujemy, iż w ramach działań Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców. 

Tematyka szkoleń:

  • podstawowe informacje o programie i pojęciach związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
  • ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • uwarunkowania ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • marketing i promocja w przedsiębiorczości,
  • produkty regionalne i turystyczne, tworzenie marki,
  • zewnętrzne źródła finansowania,
  • przykłady dobrych praktyk.

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu:

  • właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa zamieszkały na terenie gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, lub
  • właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na tym terenie;
Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany przedstawić kopię zaświadczenia CEDG lub kopię dokumentu poświadczającego zamieszkanie.