Podział administracyjny

 

Dolina Strugu obejmuje obszar 4 gmin: dwu miejsko-wiejskich (Błażowa, Tyczyn) i dwu wiejskich (Chmielnik, Hyżne). Na tym terenie znajdują się 2 miasta i 25 wsi. Stanowi część powiatu rzeszowskiego, największego (ogółem 14 gmin) i najludniejszego powiatu województwa podkarpackiego.

 

Gmina Błażowa położona jest w odległości 25 km na południe od Rzeszowa. Jej powierzchnia wynosi 112 km2 i składa się na nią miasto Błażowa oraz 8 wsi: Białka, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka, Lecka, Nowy Borek, Piątkowa. Liczy 11 000 mieszkańców, w tym ludności miejskiej 2103 osoby.
 

Gmina Chmielnik obejmuje obszar 53 km2, na którym jest usytuowanych pięć wsi: Chmielnik, Błędowa Tyczyńska, Borówki, Wola Rafałowska, Zabratówka. Liczy 6215 mieszkańców.
 

Gmina Hyżne zajmuje powierzchnię 51 km2. W jej skład wchodzi 6 wsi: Brzezówka, Dylągówka, Grzegorzówka, Hyżne, Szklary, Wólka Hyżneńska. Ludność gminy wynosi 6791 osób.
 

Gmina Tyczyn obejmuje obszar 83 km2, znajduje się na nim 1 miasto (Tyczyn) i 6 wsi: Biała, Borek Stary, Budziwój, Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka. Liczy 14 394 mieszkańców, w tym ludności miejskiej 3019.