Ludność

Na terenie Doliny Strugu mieszka ponad 38 000 osób. Liczba ludności wzrasta.

Ludność miejska, z Błażowej (2103) i Tyczyna (3019), stanowi zaledwie 6% ogółu mieszkańców mikroregionu.

Już wiele osób dostrzegło liczne walory tego obszaru, w ostatnich latach notuje się stały napływ ludności. Chętnie buduje się tu domy, chętnie osiedla na stałe.

Dla dużej części mieszkańców źródłem utrzymania jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dwie trzecie spośród zawodowo czynnych zajmuje się pracą w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Systematycznie wzrasta liczba miejsc pracy poza rolnictwem, jednak tempo tego wzrostu jest zbyt małe w stosunku do potrzeb.