Pozytywne oceny programu i jego efektów

  • 1995 rok — zaproszenie do prezentacji jako rozwiązania wzorcowego w ramach programu LEADER UE
  • 1998 rok — Grand Prix Komisji Europejskiej za najlepszą realizację projektu prospołecznego
  • 2000 rok — członkostwo w Stowarzyszeniu Forum Synergie
  • 2001 rok — nagroda Pro Publico Bono przyznawana przez Rzecznika Praw Obywatelskich
  • 2003 rok — pozytywna ocena Agendy ONZ