Rusza nowy program w Dolinie Strugu

W dniu 6 grudnia na konferencji został  zaprezentowany nowy program realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”. Program jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W konferencji uczestniczył Pan  Dominique Favre Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Pana Andrzej Ereciński Ekspert Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy, Pan Tomasz Kwaterski przedstawiciel Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, oraz przedstawiciele władz Gmin Doliny Strugu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.
 
Program składa się z trzech modułów których celem jest wspieranie :

  1. Rozwoju gospodarczego ,
  2. Rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  3. Rozwoju zasobów ludzkich,

W ramach programu będą podejmowane również działania w kierunku rozwoju partnerstwa polsko szwajcarskiego.
Na realizację programu Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu” otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 464 294 CHF przy własnym współfinansowaniu 296 032 CHF. Projekt będzie realizowany do października 2016r.