Program pożyczkowy

Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu" współpracuje z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie przy realizacji projektu pn.   „Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w  województwie podkarpackim”. 

Projekt „Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

W ramach projektu osoby prowadzące lub zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą uzyskać mikropożyczki na preferencyjnych zasadach. Od 01 stycznia 2012 roku oprocentowanie pożyczek będzie wynosiło 5,91% w skali roku i będzie odpowiadało stopie bazowej ustalanej przez Komisją Europejską powiększonej o 1 punkt procentowy.

Bliższe informacje na stronie http://www.fww.org.pl/polski/index.htm i w biurze RTRP Dolina Strugu.