Rewitalizujemy – przywracamy do życia!

 

Miło mi poinformować, że rozpoczynamy prace związane z projektem pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości”.
 
Na początku spróbujemy państwu wyjaśnić co oznacza słowo rewitalizacja. Według dr Andreasa Billerta „rewitalizacja to kompleksowy proces odnowy obszaru którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru jak i zrównoważony rozwój całego miasta”.
Przenosząc to na nasze podwórko, to co pozostało po Spółdzielni produkcyjnej w Błażowej przy ulicy Myśliwskiej i na Mokłóczce bardzo dobrze obrazuje przestrzeń strukturalnie zdegradowaną i szpecącą Błażową. Po Spółdzielni pozostały pustostany baraków i wiat oraz kilka hektarów terenu porośniętego krzakami i nie koszonymi przez kilka lat trawami. Proces degradacji obszaru doprowadził do całkowitej destabilizacji terenu zakłócił i utrudnił warunki życia mieszkańców bezpośredni przy tym obszarze mieszkających. Przez kilkanaście lat nikt nie miał pomysłu co można z tym obszarem zrobić.  Czas ten stan rzeczy zmienić.
  
W 2010 roku Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe „Dolina Strugu” podjęło starania pozyskania środków na przeprowadzenie kompleksowego programu rewitalizacji tego obszaru. Stowarzyszenie samodzielnie opracowało projekt budowalny i złożyło wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego . Konkurencja była bardzo duża złożono łącznie z całego województwa 30 projektów a dofinansowanie otrzymało jedynie 16. Nasz wniosek znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej. Całkowita wartość projektu wynosi 6 950 730,00 zł.
Od początku formułowania założeń projektu wiedzieliśmy, że obszar jaki obejmuje stanowi żywą tkankę Błażowej. Tym bardziej że jest usytuowany w pobliżu centrum. Rozważane były różne koncepcje przeznaczenia (nigdy przemysłowa), ostatecznie zdecydowaliśmy się na Centrum edukacji ekologicznej uzupełnione ścieżkami edukacyjnymi i eko placami zabaw.
Projekt zakłada w pierwszej kolejności rozbiórkę wszystkich obiektów, na ich miejsce na terenie przy ul. Myśliwskiej powstanie budynek który będzie pełnił funkcję Centrum edukacji ekologicznej. Będzie to budynek parterowy z wykorzystaniem poddasza, swoją bryłą wkomponuje się w pobliski dworek. W najbliższym otoczeniu budynku powstanie teren z funkcją do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu szczególnie dla rodziców z dziećmi.
 
Wybudujemy:
  • ścieżkę edukacji przyrodniczej ze stanowiskami roślin chronionych,
  • ścieżkę edukacyjną gry terenowe z zamontowanymi urządzeniami,
  • ścieżkę edukacyjną zielona szkoła z infrastrukturą drewnianą.
Na miejscu dzisiejszego stawu po jego osuszeniu zostanie wybudowany i wyposażony:
 
  • eko plac zabaw park zdrowia,
  • eko plac zabaw dębowa ścieżka zdrowia.
W ramach projektu zostanie odremontowany na całej długości układ komunikacyjny, położona zostanie nowa nawierzchnia drogi i wybudowane zostaną chodniki z kostki brukowej. Polepszy to bezpieczeństwo mieszkańców i osób korzystających z powstałej infrastruktury. Teren na Mokółczce będzie przeznaczony na produkcję ekologiczną.
 
Tak przedstawia się wizualizacja budynku Centrum
 
Zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie będą występować w trakcie budowy szczególnie dla rodzin najbliżej mieszkających, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość jesteśmy pewni, że po zakończeniu inwestycji nieporównywalnie poprawi komfort życia i możliwość spędzania wolnego czasu.
 
                                                                                                                                                                                                                                                       Marek Ząbek
                                                                                                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                                                                                                                                                                                                         RTR - P „Dolina Strugu”
Elewacja zachodnia nowego budynku
Elewacja wschodnia nowego budynku
Stan obecny
Stan obecny
Stan obecny
Stan obecny