PIENIĄDZE NA ODNOWĘ WSI W DOLINIE STRUGU

Kolejna szansa na realizację ciekawych inwestycji  w Dolinie Strugu. 

 "Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" ogłosiła nabór wniosków 

 na Działanie Odnowa i rozwój wsi w programie Leader.

 Termin składania wniosków od 1 do 19 marca 2012.

 Alokacja środków 500 000,00zł

 Szczegółowe informacje na www.liderds.ostnet.pl