KOLEJNE PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W DOLINIE STRUGU

 

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" ogłosiła kolejne konkursy w ramach następujących działań PROW:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, alokacja środkow finansowych 93 563,00zł,

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, alokacja środków 237 040,00zł

Szczegółowe informacje na stronie www.liderds.ostnet.pl