POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO

1 marca zbierze się  na kolejnym posiedzeniu  Komitet Sterujący Programu Szwajcarskiego ralizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu". Porzadek obrad obejmuje :

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie działań Instytucji Realizującej i Partnera Projektu.
  4. Ustalenie Harmonogramu Realizacji Programu.
  5. Ustalenie Harmonogramu naboru wniosków.
  6. Ustalenie składu Komisji Przyznającej Dotację.
  7. Przyjęcie Regulaminu Komisji Przyznającej Dotację.
  8. Przyjęcie Wytycznych dla wnioskodawców zawierających Kryteria wyboru wniosków.
  9. Dyskusję
  10. Zamknięcie posiedzenia