DOFINANSOWANIE DLA OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ

Otrzymaliśmy zgodę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Rzeszowie na podpisanie czterech dodatkowych umów z listy rezerwowej dla uczestników  projektu " Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy". Są to uczestnicy projektu którzy znajdowali się na liście rankingowej na pozycjach od 51 do 54.