ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe realizowane w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany  przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Szkolenia skierowane są do osób mieszkających na terenie mikroregionu „Dolina Strugu” w gminach: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

Tematy szkoleń:

                                                                              Obróbka zdjęć cyfrowych – Corel Paintshop Pro 

                                                                              Corel VideoStudio Pro

Szczgółowe informacje o szkoleniu i formalarz zgłoszeniowy dostępne w zakładce SWISS CONTRIBUTION Inter kluby