NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZĘTY

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

ogłasza nabór nr 1 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty finansowane z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowy program rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”

dotyczący tradycyjnych piekarni

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 14 września 2012 r

 1. Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście w siedzibie Operatora Dotacji - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa, w godzinach od 7.30 do 14.30 lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa.

 1. Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Wytycznymi dla wnioskodawców obowiązującymi dla naboru nr 1,
 • Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu,
 1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
  • średnie przedsiębiorstwo,
  • małe przedsiębiorstwo,
  • mikroprzedsiębiorstwo,

Siedziba przedsiębiorstwa oraz inwestycja realizowana z dofinansowania jest zlokalizowana na terenie Doliny Strugu, tj. jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

 1. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Tradycyjna piekarnia – celem działania jest dofinansowanie tradycyjnych piekarni, tj. zawierających w swoich ofertach produkty powstałe w oparciu o lokalne surowce (co najmniej 50% surowców używanych do produkcji powinno pochodzić z terenu Podkarpacia) oraz tradycyjne receptury (bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników).

Produkty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektów, objętych dofinansowaniem
 • 60 % wydatków kwalifikowanych
 1. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu
  • minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 259 597,50 zł, tj. równowartość 75 000,00 CHF,
  • maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 519 195,00 zł, tj. równowartość 150 000,00 CHF
  •  
 2. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
 • 1 038 390,00 zł, tj. równowartość 300 000,00 CHF,

9.Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.dolinastrugu.pl i biurze projektu 36-020 Tyczyn ul Kościuszki 8 tel. 17 230 55 77, fax 17 230 12 10 email: strug@intertele.pl