GOOD FOOD MARCH

 

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w inicjatywie Forum Synergies pod nazwą Good food march. 

Marsz jest wzywaniem do zasadniczej zmiany sposobu w rolnictwie. Wspólna Polityka Rolna musi ulec zmianie!. Rolnicy, mieszkańcy wsi , młodzi ludzie z całej Europy przemaszerują do Brukseli pieszo, pojadą na rowerach m. Zapraszamy wszystkich na 19 września do Brukseli, by tam domagać się dobrej żywności i dobrych praktyk rolnych.

W ramach inicjatywy GOOD FOOD MARCH realizowana jest akcja fotograficzna, 19 września br. w Brukseli politykom zostanie zaprezentowany album fotograficzny, który będzie głosem protestu milionów mieszkańców Europy opowiadających się za zdrowym jedzeniem, zdrową gospodarką, dobrym życiem.

Szczegółowe informacje pod adresem http://www.goodfoodmarch.eu/photo-action.html