KONFERENCJA INFORMACYJNA

 
W dniu 27 sierpnia 2012 roku o godz. 1000 w Tyczynie (w OST Tyczyn) przy ul. Kościuszki 8, w sali konferencyjnej na parterze odbędzie się Konferencja Informująca o działalności Inkubatora Instytucjonalnego oraz ogłoszonego naboru na dofinansowanie wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego i finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 
Program Konferencji:

  1. Otwarcie i przywitanie uczestników, 10 00 10 15
  2. Prezentacja Inkubatora Instytucjonalnego, 10 15 10 45
  3. Informacja na temat naboru, omówienie sposobu wypełnienia wniosków o dofinansowanie oraz omówienie kryteriów oceny wniosków dla „Naboru nr 1 na tradycyjną piekarnię” 10 45 11 30
  4. Dyskusja 11 30 12 00
  5. Zamknięcie konferencji 12 00