POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO

 
6 września zbierze się  na kolejnym posiedzeniu  Komitet Sterujący Programu Szwajcarskiego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu". Porządek obrad obejmuje :

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu.
  4. Informacja na temat uchwał podjętych korespondencyjnie w dniu 12 lipca 2012 roku.
  5. Przedstawienie działań Instytucji Realizującej i Partnera Projektu za ostanie półrocze.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Przyznającej Dotację dla naboru 2.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Przyznającej Dotację dla naboru 3.
  8. Dyskusja
  9. Zamknięcie posiedzenia